Tag: IntelliJ IDEA

  • Vergelijking tussen Intellij Idea en Eclipse

    Nu ik een tijdje gebruik maak van Intellij Idea wil ik een korte vergelijking maken tussen Intellij Idea en Eclipse. Om preciezer te zijn een vergelijking om te werken aan een Google App Engine project. Volgens de website is (de betaalde ultimate edition van) Intellij Idea geschikt om Google App Engine (GAE) projecten mee te ontwikkelen.

  • TDD is a design technique

    When I read Mark Seemann’s blog post stating “TDD is not a design technique” I agreed. Now I don’t anymore. Let me tell you why.