Onbestuurbaar verklaard


De verkiezingen komen eraan en er moet bijna 30 miljard bezuinigd worden volgens de laatste ramingen van het CPB. Alle partijen hebben plannen om die 30 miljard binnen een overzichtelijke periode te besparen. Genoemd worden het schrappen van subsidies op kunst, stoppen met ontwikkelingssamenwerking, belasting verhoging, minderen op huursubsidies en verhoging eigen bijdrage zorg. De plannen liggen over het gehele spectrum. Veel partijen hebben ook een (bijna oneindig) potje bureaucratie en efficiency. De meeste partijen willen dat laatste doen door het aantal ambtenaren te verminden. Met minder ambtenaren hetzelfde werk doen is het devies.

Aantal werknemers bij de overheid

Zelf denk ik niet dat de overheid in staat is om het aantal ambtenaren structureel te verminderen. Zoals het gezegde gaat:

“The bureaucracy is expanding to meet the needs of the expanding bureaucracy”

Als je naar de prestaties van de regering de afgelopen jaren kijkt, blijkt zelfs het tegengestelde. Via de site van het CBS zie je dat er van 2006 tot en met 2008 een stijging is van het aantal werknemers in het openbaar bestuur, dit in tegenstelling tot de eigen doelstelling. Dit zijn onder andere medewerkers van alle ministeries, gemeenten, inspecties en politie. Belangrijk is te vermelden dat de sector onderwijs niet is meegeteld.

Dit wordt nog versterkt doordat de bezuinigingsvoorstellen die als leidraad voor de verkiezingen dienen, geschreven zijn door ambtenaren. Je zou wel gek zijn om je eigen baan op het spel te zetten. Verder moeten alle bezuinigingen ook worden voorbereid en uitgevoerd door dezelfde ambtenaren. Mijns inziens is er maar 1 mogelijkheid om minder ambtenaren te krijgen en wel door het afschaffen van bestuurslagen. Het meest voor de hand liggende is om de waterschappen en provincies samen te voegen. Beiden hebben een taak in de ruimtelijke ordening en hebben een regionaal karakter.  Het samenvoegen heeft nog een voordeel doordat dan minimaal 1 verkiezing minder nodig is, wat toch ook weer geld oplevert.

Ook zouden we met minder maar grotere gemeenten ook een stap in de goede richting kunnen doen. Helaas moeten we dan de trend tot het creëren van deelraden omdraaien. Als we dit namelijk niet doen zitten we straks met 200+ mini-provincies(de huidige gemeenten) en nog veel meer mini-gemeenten (de deelraden). Alle andere efficiency maatregelen, kiezen wat de overheid wel en niet moet doen is natuurlijk welkom.

Landelijk willen PvdA, D66, PVV, SP en GroenLinks de provincie en waterschappen samenvoegen tot 1 orgaan. De VVD streeft naar 3 bestuurslagen dat interpreteer ik ook als samenvoegen echter heb ik hier geen zekerheid over. Alleen het CDA wil deze (naar mijn mening) nutteloze bestuurslaag handhaven. Er is dus een reële kans dat er na 9 juni minder ambtenaren komen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.