Tag: huurwoning

  • De huursector hervormen, een gemiste kans

    Het nieuwe kabinet heeft afgesproken om de huren in de sociale huursector voor mensen met een hoog inkomen sneller te laten stijgen dan voor mensen die minder verdienen. Dit om de gesubsidieerde lage huren alleen beschikbaar te maken voor de mensen die het echt nodig hebben. Dit is een goede stap in de richting van…

  • Schaf de hypotheekrenteaftrek af en liberaliseer de huurmarkt

    Ik werd vanmorgen vroeg tijdens het kijken van gmnl getriggerd voor het schrijven van deze blog. Dit kwam vooral door het gesprek metĀ Elco Brinkman. De presentator kondigde aan dat Bouwend Nederland een onderzoek had gedaan waaruit bleek dat als de hypotheekrenteaftrek werd afgeschaft de bouw zware klappen zou krijgen. Ik vermoed dat hier wel een…