Mark van Venrooij

Mark van Venrooij's blog

Page 9 of 11

WK 2018 of 2022, toch maar niet

In 2018 (of 2022) wil de KNVB het WK voetbal in Nederland organiseren. In deze blog ga ik uitleggen waarom dat geen goed idee is. Hieronder staat een filmpje met een aflevering van reporter waarin de corruptie van de FIFA ter sprake komt.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

In dit filmpje worden allerlei vermoedens van corruptie geuit. Deze beschuldigingen zijn uiteindelijk allemaal terug te leiden tot Andrew Jennings. Hij is een journalist die de corruptie binnen de sport probeert aan te pakken. Op zijn site noemt hij een aantal voorbeelden.

Verder hebben we ook nog de volharding van Sepp Blatter om geen camerabeelden te gebruiken tijdens voetbal wedstrijden. Er wordt wel gesuggereerd dat de FIFA geen camerabewaking wil toestaan omdat het dan onmogelijk is om wedstrijden te manipuleren. Omdat er uiteindelijk maar 1 bron is en Blatter en de FIFA nog niet veroordeeld zijn denk ik dat corruptie alleen niet voldoende is om een WK niet te organiseren.

Een ander probleempje is het veel besproken incident rond de Bavaria meisjes en de gevolgen voor de rechtstaat als we heb evenement zouden organiseren.

http://www.youtube.com/watch?v=1pgel9XoWmE

Een misschien nog veel belangrijker probleem is dat het de samenleving veel geld gaat kosten. Er zijn in totaal 2 kosten/baten analyses uitgevoerd. Het ene rapport meldt 150 miljoen verlies en het andere rapport 230 miljoen winst. Het verschil tussen beide onderzoeken is bijna 400 miljoen euro. Het verschil is ongeveer even groot als het totale begrote budget. Het tweede onderzoek is ook aangevraagd nadat het eerste een verlies liet zien. Geheel verassend gaf het 2e onderzoek een positief resultaat. Letterlijk staat er in het 2e rapport:

“Het door SEO opgestelde rapport […] helaas kent het rapport een vrij negatieve toonzetting, waar mogelijk hebben wij vanuit een positieve grondhouding concrete verbeteringen aan te dragen in de vorm van alternatieve berekeningen”.

Uit ander onderzoek blijkt dat de baten tot een factor 10 worden overschat. Zo viel het mij op dat in Rotterdam geroepen werd dat er wel 1 miljoen bezoekers langs de route zouden gaan staan. Uiteindelijk bleken het er iets meer dan een half miljoen. Hoewel dit door de regen kan komen is het wel apart. Ook worden de kosten voor dit soort evenementen fors onderschat. Een voorbeeld hiervan: de kosten voor de Olympische spelen in Londen zijn nu al 10x zo hoog als de schattingen vooraf. Ik ben benieuwd wat de kosten blijken te zijn nadat de spelen hebben plaatsgevonden.

Beluister hier de “Olympisch vuur” aflevering van argos, waar de kosten/baten van grote sport evenementen besproken worden.

Verder is er ook nog onderzoek gedaan naar de uiteindelijke resultaten van grote sportevenementen voor de groei van het inkomen per hoofd van de bevolking. In deze onderzoeken blijkt dat de groei per hoofd van de bevolking na de Olympische zomerspelen ligt stijgt, bij de winterspelen lijkt er geen resultaat te zijn en bij het WK voetbal gaat de groei per hoofd van de bevolking eerder achteruit dan vooruit.

Ook lijkt het mij niet verstandig om in economisch zware tijden grote investeringen te doen om een sportevenement hierheen te halen dat de economische groei gaat afremmen. De grootste voorstander van deze evenementen is de VVD terwijl deze partij ook wel kampioen bezuinigingen genoemd wordt.

Maar first things first: Zorgen dat “we” zondag wereldkampioen worden!

Wat zou in 2010 de zomerstunt van Wilders zijn?

Jaarlijks tijdens de komkommertijd komt mijnheer Wilders met een uitspraak/actie die het nieuws in Nederland een aantal dagen/weken zal beheersen. Tijdens de rustige periode heeft Wilders een kans om te heersen in de media. In 2007 schreef hij in een open brief geplaatst in de Volkskrant: “Genoeg is genoeg verbied de Koran”. In 2008 valt hij de koning van Jordanië aan. En in 2009 vond hij dat de kosten van een allochtoon berekend moesten worden.

Ik weet niet of hij dit jaar ook weer de aandacht krijgt zoals voorgaande jaren gezien de formatie die speelt. Maar voorspel de stunt van Wilders in 2010 en ga naar huis met de eeuwige roem.

Foto’s van de Hack-a-thon

Hieronder zie je mijns inziens de mooiste 4 foto’s die gemaakt zijn tijdens de hack-a-thon. De overige foto’s kun je hier vinden.

Schaf de hypotheekrenteaftrek af en liberaliseer de huurmarkt

Ik werd vanmorgen vroeg tijdens het kijken van gmnl getriggerd voor het schrijven van deze blog. Dit kwam vooral door het gesprek met Elco Brinkman. De presentator kondigde aan dat Bouwend Nederland een onderzoek had gedaan waaruit bleek dat als de hypotheekrenteaftrek werd afgeschaft de bouw zware klappen zou krijgen. Ik vermoed dat hier wel een kern van waarheid in zit. Maar een andere opmerking vond ik heel vreemd: „Als je inkomenspolitiek wilt bedrijven moet je dat doen via de inkomstenbelasting en niet via de hra”. Nu kan het aan mij liggen, maar volgens mij is de hra onderdeel van de inkomstenbelasting (aftrekpost die je van je inkomen mag afhalen) en wordt er op dit moment ook inkomenspolitiek mee bedreven (mensen met hoger inkomen kunnen meer aftrekken). Verder kwam er ter sprake dat wat hem betreft vooral de (sociale) huurmarkt hervormd wordt, zodat huurders de werkelijke prijs voor een woning gaan betalen. Tot zover de aanleiding.

Zoals Frank Kalshoven bij de vorige verkiezingen (2006) al beschreef in een serie columns (Hommeles op de huizenmarkt deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4), is er veel mis op de woningmarkt. De conclusies heb ik voor het gemak maar even over genomen. De huizenprijzen zijn ongeveer 25% gestegen door de hypotheekrenteaftrek en de vraag op de huurmarkt is te groot (wachtlijsten). Dat eerste ontstaat doordat het aanbod van woningen in Nederland min of meer stabiel is. Het is niet mogelijk om als er meer geld is de productie substantieel te verhogen door de regulering van de overheid (ruimtelijke ordening) en simpelweg plaatsgebrek. Als er dus meer geld op de markt komt dan stijgen de prijzen. Dus er is een vraagoverschot gecreëerd door de hra.  Het tweede ontstaat door drie facetten: de maximum huurprijzen, huurtoeslag en woningbouwcorporaties. Een maximale huurprijs heeft alleen zin als deze lager is dan de marktprijs. Dus door deze maximale prijs is er meer vraag dan in een vrije markt. De huurtoeslag verergert dit alleen maar doordat mensen meer geld krijgen om te huren waardoor er meer vraag ontstaat. Door de maximale huurprijs moeten woningbouwcorporaties onder de kostprijs hun huizen verhuren, waardoor ze niet geneigd zijn om nieuwe woningen te bouwen. Het verlies stijgt namelijk met elke nieuwe woning.

Zoals bekend zal Nederland de komende jaren flink moeten bezuinigen om de begroting weer in balans te krijgen. Met de hra wordt op dit moment ongeveer 12 miljard per jaar van ons belastinggeld rechtstreeks richting de stijging van de huizenprijzen gestuurd. Als je als starter een huis wilt kopen in de randstad zit je al snel op 6x het bruto jaarinkomen waar volgens experts 4 à 5 keer veel veiliger is. Ook heeft Nederland de grootste hypotheekschuld per inwoner van heel Europa. De huidige economische crisis is ontstaan doordat mensen in de VS een grotere hypotheekschuld hadden dan ze konden betalen. Al met al denk ik dat het verstandiger is om (op termijn en met een lange overgangstijd) de hypotheekrenteaftrek af te schaffen.

Op de huurmarkt zijn er ook kosten te besparen. Te beginnen met de huurtoeslag. Ook is de huurmarkt een probleem voor starters door de lange wachttijden. Een oplossing voor dit probleem is het vrij geven van de huurprijzen. Er zit één groot nadeel aan het vrijgeven van de huurprijzen. Mensen met een laag inkomen die nu in een sociale huurwoning zitten kunnen de woning niet meer betalen. Dit kan opgelost worden door een verlaging van de belastingen voor de lagere belastingschijven.

Nu bepaald de overheid waar je moet wonen: verdien je weinig dan heb je een huurwoning nodig inclusief alle maatregelen daar, verdien je veel ben je het goedkoopst uit met een koopwoning. Het verlagen van de lagere belastingschijven kost weer geld natuurlijk. De grootste besparing kan dus behaald worden bij de uitvoering van de maatregelen. Dus alle ambtenaren die nu nodig zijn om de regels omtrent huurtoeslag, maximale huurprijzen en hra uit te voeren zouden niet meer nodig zijn als de regels eenvoudiger worden.

Als we nu kijken naar wat de verschillende partijen bepleiten voor de verkiezingen dan valt het op dat er veel kiezen om slechts één deel te veranderen. De VVD wil de huurmarkt liberaliseren en de hra handhaven. De SP wil de lage huren handhaven en hra verminderen. Het CDA wil scheefwonen (mensen met hoog inkomen in sociale huurwoning) aanpakken door een inkomensafhankelijke huurprijs in te voeren en de hra handhaven. De PvdA wil de maximale huurprijs handhaven en de hra beperken. De PVV wil zelfs de hra handhaven en de huurmarkt niet veranderen. Er zijn 2 partijen die de woningmarkt integraal willen aanpakken. D66 wil een inkomensafhankelijke huur en de hra afschaffen. En ook GroenLinks wil de hra afschaffen en een inkomensafhankelijke huurprijs.

Ik denk dat een integrale aanpak van de woningmarkt noodzakelijk is. Zelf ben ik geen groot voorstander van een inkomensafhankelijke huur omdat het moeilijk is in te voeren, maar een belastinghervorming is misschien nog onwaarschijnlijker.

Onbestuurbaar verklaard

De verkiezingen komen eraan en er moet bijna 30 miljard bezuinigd worden volgens de laatste ramingen van het CPB. Alle partijen hebben plannen om die 30 miljard binnen een overzichtelijke periode te besparen. Genoemd worden het schrappen van subsidies op kunst, stoppen met ontwikkelingssamenwerking, belasting verhoging, minderen op huursubsidies en verhoging eigen bijdrage zorg. De plannen liggen over het gehele spectrum. Veel partijen hebben ook een (bijna oneindig) potje bureaucratie en efficiency. De meeste partijen willen dat laatste doen door het aantal ambtenaren te verminden. Met minder ambtenaren hetzelfde werk doen is het devies. Continue reading

« Older posts Newer posts »

© 2019 Mark van Venrooij

Theme by Anders NorenUp ↑