Scrum als introductie tot agile


scrum
Scrum by darkmatter, on Flickr

Ongeveer drie jaar geleden kwam ik in aanraking met Scrum. Ik was op zoek naar een vervanging van het waterval model om software te ontwikkelen. Ik wilde het proces rondom een hobbymatig project niet te groot maken en Scrum leek een geschikte kandidaat. Toentertijd hechtte ik nog veel waarde aan een proces omdat het de (valse) belofte gaf dat de goede software vanzelf kwam. Ondertussen weet ik wel beter. Een tijd later kwam ik in een organisatie waar er op dat moment geen ontwikkelproces aanwezig was. Iedereen deed daar verschrikkelijk zijn best om iets voor elkaar te krijgen, maar door verschillende omstandigheden lukte dat niet echt. Één van de redenen was dat de requirements regelmatig veranderden. Een tijdje later heb ik voorgesteld om scrum te introduceren en verrassend snel werd het geadopteerd als nieuwe manier van ontwikkelen. Binnen dit project kreeg ik dus mijn eerste echte ervaring met directe klant betrokkenheid, Iteratief ontwikkelen, planning poker, zelf organiserende teams en dagelijkse stand-ups. Ik kwam erachter dat directe betrokkenheid van de uiteindelijke klant cruciaal was. Helaas was dit voor ons op dat project niet altijd mogelijk en een product owner proxy/delegate werkte op dat moment niet ideaal.

Na de eerste ervaringen kwam ik geïnteresseerd door de effecten in aanraking met andere agile methoden en technieken. Met lean/Kanban kwam ik in aanraking door de workshop georganiseerd door @freekl, @mamersfo en @MMz_. (Na lange tijd mochten we weer met LEGO® spelen.) Verder kwam ik ook in aanraking met enkele technieken die gebruikt worden in XP, zoals TDD, Pair Programming, Continuous Integration en Refactoring (misschien niet exclusief van XP maar wel onmisbaar).

Even terug naar de situatie hier. Op dit moment wordt er nog op een waterval manier gewerkt. De requirements analist praat met de verantwoordelijke klant om de requirements te bepalen. Daarna kunnen de developers gaan bouwen. De frontend developer bouwt een mooie frontend en de backend wordt door een ander ontwikkeld. Resources worden gezocht naargelang de behoefte. Niet geheel verwonderlijk is er een sterke wij/zij tegenstelling en wordt er veel geklaagd over de business. Ook horen we vaker dat projecten binnen IT te duur en/of nooit op tijd af zijn. Gelukkig zijn deze problemen gesignaleerd en is men op zoek naar een oplossing. De voorlopige oplossingrichting lijkt te zijn in meer agile te gaan werken. De “silver bullet” Scrum wordt ingezet en er heersen heel grote verwachtingen dat deze manier de meeste pijnpunten worden opgelost. Ik denk dat ondertussen wel bekend mag zijn dat processen geen problemen oplossen, maar mensen. Een proces kan wel helpen om de problemen op te lossen. Er is een pilotproject gestart om te kijken of Scrum de oplossing is.

Scrum heeft mij de agile wereld ingetrokken. Ik hoop dat alle betrokkenen vergelijkbare positieve ervaringen hebben na afloop van de pilot als ik. Scrum alleen heeft wat mij betreft één groot hiaat. Er is geen enkele aandacht geschonken aan de technische uitvoering. Dus wat mij betreft is Scrum alleen niet genoeg. Scrum gaat niet alle problemen hier oplossen, maar kan wel als katalysator dienen. Ik hoop van harte dat na een succesvolle pilot men verder kijkt dan alleen naar scrum voor de agile projecten hier.


One response to “Scrum als introductie tot agile”

  1. Mooi verhaal over je ervaring met Agile. Inderdaad werkt Scrum niet optimaal zonder de XP engineering practices. Dit is ook waar Jeff Sutherland steeds op hamert:
    http://www.youtube.com/watch?v=M1q6b9JI2Wc

    Daarnaast zie je veel ‘Scrum but’, ja we doen Scrum behalve de dingen die we niet snappen/willen. De practices van Scrum zijn zo ontworpen om in combinatie elkaar te versterken, weest dus voorzichtig met ‘cherrypicking’.